הממשלה אישרה פה אחד את הצעת ראש הממשלה ושר האוצר להפחית את מס החברות ב-1.5%

על פי הצעת שר האוצר, משה כחלון, אישרה היום הממשלה פה אחד את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לקדם את הצעת החוק להפחתת שיעור מס חברות ב-1.5%. אישור הממשלה יאפשר את הנחת הצעת החוק במליאת הכנסת לקריאה ראשונה כבר היום ואת קיצור הליכי החקיקה במטרה שהצעת החוק תאושר בקריאה שניה ושלישית עוד לפני תום השנה.
הצעת החוק צפויה להוריד את שיעור מס חברות משיעור של 26.5% ל-25%. הפחתת מס חברות באה במטרה לפעול לחיזוק ועידוד צמיחת התעשייה הישראלית, הגברת התחרותיות והאטרקטיביות של המשק הישראלי אל מול השווקים בעולם, ומתן תמריצים להשקעה בייצור המקומי.
הצעת החוק מובאת כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד הצמיחה במשק, והתאפשרה לנוכח העודף בגביית מסים מתחילת שנת 2015, אל מול התחזית. צעד זה הינו צעד משלים להפחתת שיעור מס ערך מוסף ל-17% שנכנסה לתוקף ב-1 באוקטובר 2015.
הפחתת מס חברות צפויה להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2016, בכפוף להשלמת הליכי החקיקה ואישור הכנסת.