נוהל גילוי מרצון של רשות המסים יוארך עד ליום 30 ביוני 2016

נוהל גילוי מרצון של רשות המסים יוארך עד ליום 30 ביוני 2016

לאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון  מודיעה הרשות כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל,  עד ליום 30 ביוני 2016. זאת, בהמשך להודעת הרשות מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה. כמו כן, על רקע בקשות של הלשכות המקצועיות, נערכה עם היועץ המשפטי לממשלה בחינה מחודשת של […]