קישורים וטפסים

Untitled-1

טפסים חיוניים מע"מ

פתיחת תיק:  פתיחת תיק

סגירת תיק:  סגירת תיק

 

טפסים חיוניים מס הכנסה

טופס 101:  להורדה לחצו כאן

בקשה להקטנה/ביטול מקדמות:  להורדה לחצו כאן

בקשה לסגירת תיק:  להורדה לחצו כאן

בקשה לפטור מניכוי מס במקור:  להורדה לחצו כאן

ייפוי כוח למייצג:  להורדה לחצו כאן

פתיחת תיק חברה:  להורדה לחצו כאן

פתיחת תיק עצמאי: להורדה לחצו כאן

 

טפסים חיוניים ביטוח לאומי

פתיחת תיק עצמאי:  פתיחת תיק עצמאי

ייפוי כוח למייצג:  יפוי כח למייצג

בקשה לתיקון מקדמות:  בקשה לתקון מקדמות

בקשה להפחתת קנסות:  בקשה להפחתת קנסות

בקשה להחזר יתרת זכות:  בקשה להחזר יתר זכות

בקשה לטיפול רפואי לעצמאי:  בקשה לטיפול רפואי לעצמאי

בקשה לדמי לידה:  בקשה לדמי לידה

בקשה לתשלום דמי פגיעה:  תביעה לתשלום דמי פגיעה